Piotr Suchodolski.

Urodzony 19 sierpnia 1969 roku w Zamościu. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu.

Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Multimedialnej prof. Antoniego Porczaka na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Artystyczne doświadczenia zawodowe Kraków, Maastricht, Nowy Jork. Twórca multidyscyplinarny: rzeźbiarz, rysownik, twórca plakatów, okładek książkowych i płytowych, grafik, fotograf, designer. Wykładowca, inicjator działań artystycznych i warsztatów twórczych.

Opiekun i koordynator projektów Pracowni Artystycznych Gratia Artis w Krakowie. Członek Royal British Society of Sculptors w Londynie.

Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Wszelka twórczość powinna przekraczać granice, te własne i te geograficzne. Rozwój zaś jest wynikiem niepokoju twórczego popartego poszukiwaniami. Prawdziwy obraz tworzywa twórczego, jego ocena oraz miejsce które może zająć w sztuce dokonuje się poprzez jego odbiorcę. Porównanie dzieł innych twórców, wymiana myśli, warsztaty naukowe pozwalają na pełniejsze możliwości prezentacji nowemu odbiorcy oraz konfrontacji ich na płaszczyźnie sztuki. Są źródłem nowych środków artystycznego wyrazu, inspiracji twórczej i dają wyjątkową sposobność doskonalenia twórczego warsztatu oraz motywują do wytrwałego poszukiwania i odkrywania „Nowego”.

Born in Zamosc on 19 September 1969 in Zamosc

Graduate of the Bernardo Morando Lyceum of Arts in Zamosc

Diploma (with distinction) from Prof Antoni Porczak’s Multimedia Studio at the Scuplture Department of the Academy of Fine Arts in Krakow.

Artistic experience: Cracow, Maastricht, New York, international workshops, seminars of modern art, acted-out lecture.

Engaged in sculpture, drawing, graphic design, poster design, book illustrations, installations, photography, interior design.

Lecturer, initiator of artistic activities and creative workshops.

Supervisor and coordinator of the Gratia Artis Art Studio projects in Cracow.

A member of the Royal British Society of Sculptors in London.

His works can be found in private collections in Poland and abroad.

All creativity should cross boundaries: both personal and geographical. Development however, is the result of a creative anxiety supported by searching. The true image of the created object, its value and its place within Art is achieved through the viewer. The comparison of work by various artists, the exchange of ideas and academic workshops, all facilitate presenting to a new audience as well as finding contrast in the realm of Art. These are the source of new artistic expression and creative inspiration, giving a unique opportunity to perfect the creative technique and to motivate the search and discovery of “The New”.